ภารกิจพิชิตนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จ

Mission Complete ภารกิจพิชิตนักศึกษามรภ.บ้านสมเด็จฯมาประกวดยันฮีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เอาบรรยากาศของผู้เข้าสมัครมาฝาก

ข่าวสาร