รางวัล Miss Yanheepresenter 2018

Miss Yanhee Presenter 2018

Miss Yanhee Presenter 2018 คุณอัฏฐณิศา กรพสิษฐ์กุล (พีช)

Miss Yanhee Presenter 2018

รองอันดับ 1 Miss Yanhee Presenter 2018
คุณไอลดา ตันยะกุล (ไอ)

Miss Yanhee Presenter 2018

รองอันดับ 2 Miss Yanhee Presenter 2018
คุณวรรณภา ขันชารี (กุ๊กกิ๊ก)

Miss Yanhee Presenter 2018

Miss Popular Vote
คุณณัชชา อินทรนิกูล (ฟ้า)

Miss Yanhee Presenter 2018

Miss Healthy
คุณธัญลดา ประไพรัตน์ (มะปราง)

Miss Yanhee Presenter 2018

นางงามผิวสวย
คุณกุณฑิฏา ชาติสมบูรณ์ชัย (แพร)

Miss Yanhee Presenter 2018

Miss Talent
คุณอะราเบล่า สิตานันท์ (เบลล่า)

ข่าวสาร