ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ออนทัวร์

ภาพบรรยากาศยันฮีพรีเซ็นเตอร์ออนทัวร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาดูกันว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ นักศึกษายังไงบ้าง มาดู ๆ

ข่าวสาร