Deadrin Senat Authentic Jersey กิจกรรม Workshop ยันฮีพรีเซ็นเตอร์สาวงามผู้เข้ารอบแรกจำนวน 50 คน | Yanhee Presenter

กิจกรรม Workshop ยันฮีพรีเซ็นเตอร์

กิจกรรม Workshop พบกับการปรับบุคลิกภาพให้กับสาวงามผู้เข้ารอบแรกจำนวน 50 คน จากเวทีการประกวด “ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018”

ข่าวสาร

 Sam Darnold Womens Jersey