กติกาการประกวด ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018

มงลงอย่างมั่นใจ เจิดจรัสจนทุกสายตาต้องจับจองมาที่คุณ! กับเวทีการประกวดที่เปิดกว้างที่สุด เวที “ยันฮีพรีเซ็นเตอร์”

ข่าวสาร