กำหนดการ

ยันฮี พรีเซ็นเตอร์

21 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
(รอบสอง)
เปิดรับสมัคร ยันฮีพรีเซ็นเตอร์
19 ม.ค. 62
08.00 - 12.00น.รายงานตัวการประกวดรอบสอง
  • ผู้ที่มารายงานตัว 08.00 - 10.00 น. เดินประกวดรอบเช้า
  • ผู้ที่มารายงานตัว 10.00 - 12.00 น. เดินประกวดรอบบ่าย
20 ม.ค. 62
คัดเลือกจาก 100 คน ให้เหลือ 40 คน
26 ม.ค. 62
เก็บตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน
27 ม.ค. 62
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
21 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
(รอบสอง)
เปิดรับสมัคร ยันฮีพรีเซ็นเตอร์
19 ม.ค. 62
08.00 - 12.00น.รายงานตัวการประกวดรอบสอง
  • ผู้ที่มารายงานตัว 08.00 - 10.00 น. เดินประกวดรอบเช้า
  • ผู้ที่มารายงานตัว 10.00 - 12.00 น. เดินประกวดรอบบ่าย
20 ม.ค. 62
คัดเลือกจาก 100 คน ให้เหลือ 40 คน
26 ม.ค. 62
เก็บตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน
27 ม.ค. 62
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
21 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
(รอบสอง)
เปิดรับสมัคร ยันฮีพรีเซ็นเตอร์
19 ม.ค. 62
08.00 - 12.00น.รายงานตัวการประกวดรอบสอง
  • ผู้ที่มารายงานตัว 08.00 - 10.00 น. เดินประกวดรอบเช้า
  • ผู้ที่มารายงานตัว 10.00 - 12.00 น. เดินประกวดรอบบ่าย
20 ม.ค. 62
คัดเลือกจาก 100 คน ให้เหลือ 40 คน
26 ม.ค. 62
เก็บตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน
27 ม.ค. 62
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

กิจกรรมที่ผ่านมา