กำหนดการ

ยันฮี พรีเซ็นเตอร์

21 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
(รอบสอง)
เปิดรับสมัคร ยันฮี พรีเซ็นเตอร์
19 ม.ค. 62
เช้า
รายงานตัวการประกวดรอบสอง
19 ม.ค. 62
บ่าย
เดินประกวดคัดเลือกรอบสอง
20 ม.ค. 62
คัดเลือกจาก 100 คน ให้เหลือ 40 คน
26 ม.ค. 62
เก็บตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน
27 ม.ค. 62
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
21 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 19 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดรอบสอง เช้า
รายงานตัวการประกวดรอบสอง
19 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62
เดินประกวดคัดเลือกรอบสอง คัดเลือกจาก 100 คน เหลือ 40 คน
26 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62
เก็บตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

กิจกรรมที่ผ่านมา